Weet u dat het verblijf van uw dier ziekmakend kan zijn ?

 

Aan een ziekte liggen veelal meerdere oorzaken ten grondslag. Een grote boosdoener, die in de laatste jaren steeds sterker zijn negatieve invloed doet gelden, is schadelijke straling.
Deze kan zo sterk zijn, dat alleen al daardoor een lichaam verzwakt. Aanvankelijk raken de afweermechanismen geblokkeerd, vervolgens ontstaan stoorvelden in het organisme. Wanneer een therapie dan niet aanslaat; dit wil zeggen behandelingen en/of medicijnen niet niet het gewenste resultaat opleveren, dan is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk , dat het verblijf van uw dier geopatisch belast is. Wij hebben het hier over de stal van uw dier, omdat dit de plaats is waar het dier het langst achtereen verblijft en dus het meest aan deze belasting is blootgesteld.
Wanneer er één of meer stralingen in de stal zijn, doorsnijden deze, door de horizontale houding van het dierenlichaam, grote delen hiervan. ’s Nachts is dit veel ernstiger omdat dan het immuunsysteem veel minder actief is; bovendien zijn ’s nachts de geodynamische netten – in de volksmond ook wel aardstralen genoemd – drie tot vijf maal sterker dan overdag.
Door deze factoren samen is de invloed van een belaste stal op een dierenlichaam ’s nachts 300 tot 600 maal sterker dan overdag.

Het is zeker dat door ongunstige straling ernstige ziekten tot ontwikkeling kunnen komen. Natuurlijk kan de oorzaak van “ziekte” ook ergens anders liggen, denk hierbij aan chemicaliën in slecht voedsel, reinigingsmiddelen, onzuiver drinkwater.

 
Wat is schadelijke straling precies ?
 
Er zijn twee hoofdgroepen :
De ene groep van straling (energie) wordt aangevoerd door ondergrondse formaties: wateraders, breuklijnen veroorzaakt door bodemverschuiving en via de van nature bestaande geodynamische netten (aardstralen).

De andere groep wordt veroorzaakt door de moderne mens: de kunstmatig opgewekte elektronische straling.
Het is bekend dat er elektromagnetische velden ontstaan bij toepassing van elektriciteit: hoogspanningskabels, T.V.-zendmasten, telecommunicatiezenders met schotelantennes, radar enz.
Mens en dier worden aan steeds meer straling blootgesteld.

 
Wat zijn aardstralen
 
Dit zijn velden van elektromagnetische energie. Deze kunnen overal gemeten worden. Het is een zwakke straling, maar de inwerking op het lichaam kan op den duur grote gevolgen hebben.
Deze velden hebben een ingewikkelde struktuur die opgebouwd is uit een aantal netten die in twee richtingen lopen.
Dagelijks zal deze weliswaar zwakke straling negatief inwerken op een lichaam. Dat kan na verloop van tijd ernstige gevolgen hebben; namelijk…. “ziekte” veroorzaken!

Of een elektromagnetische straling gunstig of ongunstig is voor een lichaam hangt af van verschillende faktoren:

  De frequentie: dit is het aantal malen dat een regelmatig herhaalde golfbeweging zich voordoet in een bepaalde tijd;
  De intensiteit: dit is de sterkte, kracht of hevigheid van de straling;
  De polariteit: dit houdt in of een straling links- of rechtsom draait.

Een kleine uitleg: radio, TV, licht en geluid hebben allen een eigen frequentie. Een TV-toestel functioneert slechts wanneer het op een bepaalde draaggolffrequentie is afgesteld.
Ook de organen (lever, longen, nieren, enz.) werken op een bepaalde frequentie in het gebied van de ultrafijne energie.
Staat een paard op een waterader en zit in het spectrum van die waterader de frequentie van een bepaald orgaan, dan zal de uitstraling invloed hebben op dit orgaan en dit ongunstig beïnvloeden.

 
Hoe reageren de meeste dieren op straling ?
 

Dit is afhankelijk van de intensiteit en de polariteit van de straling. Belangrijk is hierbij of het lichaam voldoende weerstand heeft. Datzelfde geldt voor de werkingskracht van een geneesmiddel. Elke ziekte heeft zijn eigen frequentie.
Een hoog-intensieve linkse polariteit kan kanker bevorderen en een hoog-intensieve rechtse polariteit suikerziekte laten ontstaan.

In veel gevallen snijden elektromagnetische stralen elkaar en daardoor wordt de werking sterker. Vergelijk dit met twee stralenbundels van licht: op het snijpunt ontstaat een brandpunt.
Schadelijke stralen worden versterkt door de ijzeren bewapening in betonelementen (in vloeren en plafonds); deze kan fungeren als een antenne, die de opgevangen energie weer kan uitzenden.

 
Door de totaliteit van deze Connectie therapie komt het dier terug in zijn ware aard. Wanneer het dier terug is in de structuur zoals die behoort te zijn, dan kunnen evt. fysieke klachten sneller verdwijnen en opgelost worden. Deze Connectie therapie is toepasbaar op honden en paarden wordt uitgevoerd door Feye Jager. Hij is opgeleid door Holistisch dierenarts Erik Laarakker als therapeut die kan werken met Connectiesensor en Lecher Antenne. Hij kan ook doorverwijzen naar andere gespecialiseerde artsen en therapeuten indien dat nodig is.
 
Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben
 

De kracht van de elektromagnetische energie (E.M.E.) van de geodynamische netten en…. De wateraders is het sterkst vroeg in de ochtend.

Een sterk afladende invloed kan ernstig negatief uitwerken en mede oorzaak zijn van:
  Rheumatische aandoeningen met ochtendstijfheid;
  Tandvlees- en wortelontstekingen;
De ontstekingen kunnen vervolgens weer een haard vormen die andere klachten kan veroorzaken;
  Zeer matige of slechte doorbloeding (vooral de benen);
  Nierzwakte;
  Gestoorde stofwisseling of kalkstofwisseling;
  Aantasting van de slijmvliezen, vooral longen en luchtwegen (hoesten);
  Kreupelheid;
  Koliek;
  Spierproblemen;
  Problemen van de wervelkolom;
  Nervositeit.

 
Vooral paarden reageren heel sterk
 

Zij kunnen:

  ’s Nachts zeer onrustig zijn;
  Nimmer in een bepaalde hoek van de stal willen staan;
  Met het hoofd tegen de rand van de box bonzen;
  Overmatig veel urineren;
  Nimmer of moeilijk drachtig worden;
  Zelfs sterven aan “wiegedood” als ze op een sterk ontladend snijpunt van straling staan
  Bij chronische ziekte met therapieresistentie dient men steeds aan stoorvelden en aan een belaste stalling te denken.

Een gezond dier behoort ’s morgens fit en uitgerust te zijn. Het moet blakend van levenslust de nieuwe dag beginnen. Het komt helaas veel voor dat onze trouwe viervoeter ’s morgens vermoeider is dan de vorige avond. Er is in zo’n geval veel energie weggevloeid, terwijl normaal gesproken deze door een gezonde nachtrust aangevuld hoort te zijn.
 
Onderzoek ter plaatse
 
Met het meetinstrument “de Lechner-Antenne” kunnen ter plaatse alle bio-energetische- en elektromagnetische stralingen worden gemeten.
Aan de hand van de gemeten waarden kan worden bepaald of deze al dan niet schadelijk voor de dieren zijn. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van hoogtechnische apparatuur.
 
Wat is er tegen geopatische belasting te doen ?
 
Als de stal of slaapplaats van uw huisdier geopatisch belast is, d.w.z. dat deze onder invloed van één of meerdere geodynamische netten, wateraders of andere schadelijke velden, dan kan soms worden volstaan door van plaats te veranderen, doch in de meeste gevallen dient te worden overgegaan tot biosaneren (ontstoren) van stal of woning.

Biosaneren kan worden uitgevoerd m.b.v. Biodin-Brikjes; dit zijn afschermantennetjes, die buiten de stal in de grond worden geplaatst en de betreffende stralen ombuigen. Door dit systeem wordt de stal of het verblijf vrijgemaakt van schadelijke straling.

 
Biosaneren is geen geneeswijze !
 
Door de stal of woning te biosaneren wordt een vaak zeer storende invloed – die ziekmakend is en in veel gevallen zelfs de oorzaak is van therapieresistentie – weggenomen.